Thông tin sản phẩm

  • ASA

  • Mô tả: ASA là một đồng trùng hợp của styrene, acrylonitrile và cao su acrylic. Về mặt kỹ thuật, ASA không chỉ duy trì những đặc điểm chính của hệ thống ABS, nó cũng kết hợp các lợi thế bền thời tiết của acrylic để mở rộng ứng dụng sản phẩm cho các mục đích ngoài trời
  • Giá : Liên hệ
  • Lượt xem : 2436

ASA là một đồng trùng hợp của styrene, acrylonitrile và cao su acrylic. Về mặt kỹ thuật, ASA không chỉ duy trì những đặc điểm chính của hệ thống ABS, nó cũng kết hợp các lợi thế bền thời tiết của acrylic để mở rộng ứng dụng sản phẩm cho các mục đích ngoài trời

Sản phẩm cùng loại

TPE

TPE

Giá: Liên hệ

POLYLAC ABS

POLYLAC ABS

Giá: Liên hệ

SSBR

SSBR

Giá: Liên hệ

POLYREX PS Resin

POLYREX PS Resin

Giá: Liên hệ

LBR

LBR

Giá: Liên hệ

WONDERLITE PC Resin

WONDERLITE PC Resin

Giá: Liên hệ

HBR

HBR

Giá: Liên hệ

 WONDERLOY PC Alloy

WONDERLOY PC Alloy

Giá: Liên hệ

PMMA

PMMA

Giá: Liên hệ

MABS

MABS

Giá: Liên hệ

KIBISAN SAN RESIN

KIBISAN SAN RESIN

Giá: Liên hệ

KIBITON Q Resin

KIBITON Q Resin

Giá: Liên hệ

ACRYSTEX MS Resin

ACRYSTEX MS Resin

Giá: Liên hệ

Optical PMMA Sheet

Optical PMMA Sheet

Giá: Liên hệ

Liên kết Website