Thông tin sản phẩm

  • KIBITON Q Resin

  • Mô tả: Q Resin là một đồng trùng hợp của butadien styren trong suốt, các vật liệu có những đặc điểm tuyệt vời sau đây: độ trong suốt cao, khả năng chống uốn gập cao, độ bóng bề mặt cao và độ cứng cao, cường độ cao, dễ dàng nhuộm / in, có thể được trộn với GPPS với số lượng thích hợp, tỷ lệ thấp và có thể giảm chi phí, và phù hợp với tiêu chuẩn FDA (21CFR177.1640.) . Nó có thể được sử dụng cho các thiết bị gia dụng thông thường, đồ chơi và vật liệu đóng gói.
  • Giá : Liên hệ
  • Lượt xem : 2722

 Q Resin là một đồng trùng hợp của butadien styren trong suốt, các vật liệu có những đặc điểm tuyệt vời sau đây: độ trong suốt cao, khả năng chống uốn gập cao, độ bóng bề mặt cao và độ cứng cao, cường độ cao, dễ dàng nhuộm / in, có thể được trộn với GPPS với số lượng thích hợp, tỷ lệ thấp và có thể giảm chi phí, và phù hợp với tiêu chuẩn FDA (21CFR177.1640.) . Nó có thể được sử dụng cho các thiết bị gia dụng thông thường, đồ chơi và vật liệu đóng gói.

Sản phẩm cùng loại

TPE

TPE

Giá: Liên hệ

POLYLAC ABS

POLYLAC ABS

Giá: Liên hệ

SSBR

SSBR

Giá: Liên hệ

POLYREX PS Resin

POLYREX PS Resin

Giá: Liên hệ

LBR

LBR

Giá: Liên hệ

WONDERLITE PC Resin

WONDERLITE PC Resin

Giá: Liên hệ

HBR

HBR

Giá: Liên hệ

 WONDERLOY PC Alloy

WONDERLOY PC Alloy

Giá: Liên hệ

PMMA

PMMA

Giá: Liên hệ

MABS

MABS

Giá: Liên hệ

KIBISAN SAN RESIN

KIBISAN SAN RESIN

Giá: Liên hệ

ASA

ASA

Giá: Liên hệ

ACRYSTEX MS Resin

ACRYSTEX MS Resin

Giá: Liên hệ

Optical PMMA Sheet

Optical PMMA Sheet

Giá: Liên hệ

Liên kết Website