Thông tin sản phẩm

  • MABS

  • Mô tả: MABS: Để làm cho liệu trong suốt, chúng tôi thêm một yếu tố thứ ba để điều chỉnh các chỉ số khúc xạ của ABS và cao su để được đậm đặc hơn. Dựa trên cơ sở kỹ thuật độc quyền của chúng tôi, chúng tôi phát triển MABS PA-758 trong suốt, mà minh chứng là màu sắc đẹp, ổn định, độ chảy tốt và trong suốt. Nó phù hợp để sản xuất các thiết bị ngoại vi máy tính, điện tử gia dụng, đồ chơi, và các thiết bị hàng ngày. PA-758R được áp dụng cho các sản phẩm cuối cùng với yêu cầu kháng hóa chất.
  • Giá : Liên hệ
  • Lượt xem : 3735

MABS: Để làm cho liệu trong suốt, chúng tôi thêm một yếu tố thứ ba để điều chỉnh các chỉ số khúc xạ của ABS và cao su để được đậm đặc hơn. Dựa trên cơ sở kỹ thuật độc quyền của chúng tôi, chúng tôi phát triển MABS PA-758 trong suốt, mà minh chứng là màu sắc đẹp, ổn định, độ chảy tốt và trong suốt. Nó phù hợp để sản xuất các thiết bị ngoại vi máy tính, điện tử gia dụng, đồ chơi, và các thiết bị hàng ngày. PA-758R được áp dụng cho các sản phẩm cuối cùng với yêu cầu kháng hóa chất.

Sản phẩm cùng loại

TPE

TPE

Giá: Liên hệ

POLYLAC ABS

POLYLAC ABS

Giá: Liên hệ

SSBR

SSBR

Giá: Liên hệ

POLYREX PS Resin

POLYREX PS Resin

Giá: Liên hệ

LBR

LBR

Giá: Liên hệ

WONDERLITE PC Resin

WONDERLITE PC Resin

Giá: Liên hệ

HBR

HBR

Giá: Liên hệ

 WONDERLOY PC Alloy

WONDERLOY PC Alloy

Giá: Liên hệ

PMMA

PMMA

Giá: Liên hệ

KIBISAN SAN RESIN

KIBISAN SAN RESIN

Giá: Liên hệ

ASA

ASA

Giá: Liên hệ

KIBITON Q Resin

KIBITON Q Resin

Giá: Liên hệ

ACRYSTEX MS Resin

ACRYSTEX MS Resin

Giá: Liên hệ

Optical PMMA Sheet

Optical PMMA Sheet

Giá: Liên hệ

Liên kết Website