Thông tin sản phẩm

  • POLYLAC ABS

  • Mô tả: POLYLAC ABS là hợp chất tổng hợp cấu tạo bởi styrene, acrylonitrile và butadien. Đặc tính nhiệt và kháng dung môi của nó tốt hơn so với HIPS . Bởi vì acrylonitrile có nitrile cực mạnh, nó có thể tăng cường sự tương tác của PS trong chuỗi phân tử. Do đó, lực tác động, độ bền kéo và độ cứng bề mặt nhựa tốt hơn nhiều so với HIPS
  • Giá : Liên hệ
  • Lượt xem : 2776

POLYLAC  ABS là hợp chất tổng hợp cấu tạo bởi styrene, acrylonitrile và butadien. Đặc tính nhiệt và kháng dung môi của nó tốt hơn so với HIPS . Bởi vì acrylonitrile có nitrile cực mạnh, nó có thể tăng cường sự tương tác của PS trong chuỗi phân tử. Do đó, lực tác động, độ bền kéo và độ cứng bề mặt nhựa tốt hơn nhiều so với HIPS

Sản phẩm cùng loại

TPE

TPE

Giá: Liên hệ

SSBR

SSBR

Giá: Liên hệ

POLYREX PS Resin

POLYREX PS Resin

Giá: Liên hệ

LBR

LBR

Giá: Liên hệ

WONDERLITE PC Resin

WONDERLITE PC Resin

Giá: Liên hệ

HBR

HBR

Giá: Liên hệ

 WONDERLOY PC Alloy

WONDERLOY PC Alloy

Giá: Liên hệ

PMMA

PMMA

Giá: Liên hệ

MABS

MABS

Giá: Liên hệ

KIBISAN SAN RESIN

KIBISAN SAN RESIN

Giá: Liên hệ

ASA

ASA

Giá: Liên hệ

KIBITON Q Resin

KIBITON Q Resin

Giá: Liên hệ

ACRYSTEX MS Resin

ACRYSTEX MS Resin

Giá: Liên hệ

Optical PMMA Sheet

Optical PMMA Sheet

Giá: Liên hệ

Liên kết Website